AOI računalniške rešitve d.o.o.

Izdajanje računov pri gotovinskem poslovanju od 1.2.2015

 

V Uradnem listu RS 90/2014 z dne 15.12.2014 je bila objavljena sprememba Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2H).

Novi 31.a člen ZDavP-2 določa, da je zavezanec za davek, ki izda račun pri gotovinskem poslovanju brez uporabe računalniškega programa oziroma elektronske naprave, ki ustreza pogojem 38. člena ZDavP-2, račun dolžan izdati samo z uporabo posebne vezane knjige računov - VKR, ki jo je pred uporabo potrdil pri davčnem organu.

Cilji novega 31.a člena ZDavP-2 so omejiti možnosti zlorab pri gotovinskem poslovanju poslovnih subjektov, zmanjšati obseg sive ekonomije in doseči večji obseg obračunanih in plačanih davkov.

»Gotovinsko poslovanje« predstavlja vse načine plačil, ki niso neposredno nakazilo na transakcijski račun zavezanca, vključno s plačili s kreditnimi karticami, čeki in podobno.

Navedene spremembe veljajo za vse vrste zavezancev, od gospodarskih subjektov in zavodov, samostojnih podjetnikov, pa tudi fizičnih oseb, ki opravljajo poklic ali dopolnilno dejavnost na kmetiji.

Za uporabo nepotrjene vezane knjige računov so zagrožene globe od 800 do 30.000 EUR, izdaja računa v nasprotju z novim 31.a členom ZDavP-2 pa je opredeljena kot posebno hud davčni prekršek, za katerega je zagrožena globa od 3.000 pa do 250.000 EUR.

 

Vezano knjigo prejetih računov je potrebno uporabljati tudi v primeru izpada računalniškega programa (v nasprotnem primeru zavezanec v času izpada ne sme izdajati računov oz. ne sme poslovati), zato vsem uporabnikom svetujemo, da pridobijo blok VKR za primere izpada računalniškega sistema (zaradi možnosti izpada elektrike, okvare računalnika, ...)

 

Zakon o davčnem postopku (zaenkrat) še ne določa, da je potrebno račune izdajati izključno v elektronski obliki, je pa Vlada Republike Slovenije sprejela akcijski načrt za uvedbo elektronskih davčnih blagajn, ki bodo uzakonile elektronsko izdajanje računov. 

 

Glede na že sprejete spremembe in predvidene novosti z uvedbo davčnih blagajn je tudi za zavezance, ki račune še izdajajo ročno, smiseln prehod na elektronsko izdajanje računov z uporabo računalniškega programa. Programski paket AOI Blagajna ustreza vsem zakonskim predpisom za evidentiranje in hrambo podatkov o izdanih računih, na voljo pa je po ugodni ceni.

 

Povezave:

ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DAVČNEM POSTOPKU (ZDavP-2H)